เทคนิคการปักครอสติช

Trick-

การปักผ้าแบบครอสติชเป็นการปักเส้นไหมโดยใช้วิธีปักลงไปบนผ้าตาราง เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เป็นภาพสวย ๆ โดยการดูแพทเทิ่ลจะนับการปักตามช่องตารางแล้วเดินไหมไปตามสี แม้ว่าจะชื่อว่าครอสติชหรือปักแบบกากบาทก็ตาม แต่ก็มีเทคนิครายละเอียดเล็กน้อยของการปักเพื่อให้ผลงานออกมาสวยงาม การปักครอสติชที่สวยกว่าและฝีมืออกมาดีกว่ากันนอกจากการฝึกปักใช้น้ำหนักมือพอดีแล้ว เทคนิคการปักจะช่วยทำงห้ชิ้นงานปักครอสติชออกมาสวยกว่าด้วย เทคนิคการปักครอสติชที่ควรรู้ได้แก่

1. วิธีการปักเฉียงไปในทางเดียวกัน

สิ่งแรกที่เป็นพื้นฐานการปักครอสติชก็คือ แม้ว่าจะเป็นการปักในรูปแบบกากบาท แต่การปักที่ออกมาสวยจะต้องปักไปในทางเดียวกัน เช่น ถ้าต้องปักด้ายสีเขียวทั้งหมดในบริเวณนั้น 10 ตาราง ก็ควรปักเฉียง 1 ขีดไปทางเดียวกันให้ครบ 10 ช่องก่อน จากนั้นก็ปักเฉียงตรงข้ามกลับอีก 10 ช่อง จะได้น้ำหนักมือและเส้นปักที่เสมอกันทุกกช่องและยังได้ด้านหลังตะเข็บผ้าที่เป็นระเบียบไม่ยุ่งเหยิงด้วย

2. ในการปักครอสติชไม่ควรมัดปมไหมเมื่อจบแต่ละเส้น

การมัดปมไหมไว้ด้านหลังเมื่อมาใช้กับการปีกผ้าครอสติชจะทำให้ผ้าดูขรุขระและการดึงแรงเส้นไหมเพื่อมัดปมอาจจะทำให้ลายที่ปักย่นเข้าหากันเสียได้ วิธีการเก็บไหมเมื่อจบเส้นให้เหลือไหมไว้อย่างน้อย 1 ซม.ก่อนจบ แล้วสอดเส้นไหมลงด้านหลังลายในความยาว 1 ซม.นั้น

3. ความยาวไหมที่ใช้ร้อยเข็มปัก

หลายคนที่ร้อยเส้นไหมไว้ยาว ๆ ในการปักแต่ละสีไหม เพราะต้องการปักได้นาน ๆ ไม่ต้องเปลี่ยนเส้นร้อยใหม่อีก วิธีนี้อาจจะสะดวกแต่ก็อาจได้งานที่เส้นไหมปักไม่เรียบสวย เพราะเส้นไหมที่ร้อยยาวช่วงปลายจะไม่เรียบ และถ้าเป็นไหมหลายเส้นรวมกันจะต้องคอยรูดให้เส้นไหมแต่ละเส้นเรียงเท่ากันไม่ย่นอีก นอกจากต้องยุ่งยากแล้วงานก็ออกมาไม่สวย ความยาวในการร้อยเข็มควรจะอยู่ที่ไม่เกิน 18-20 นิ้วจะดีที่สุด

4. วิธีร้อยไหมหลายเส้น

ในไหม 1 ไจ หากเป็นไหมมุกมันที่เส้นเล็ก ๆ รวมกันไว้ใน 1 เส้นใหญ่และต้องแบ่งออกมาร้อยเพื่อปัก ให้แยกเส้นไหมทีละเส้นเดียว        ๆ ออกมาก้อนรวมเข้าด้วยกันแล้วร้อย เพราะถ้าแยกออกมาทีละหลายเส้น ไหมจะไม่เรียบเสมอและพันกัน ทำให้เสียเส้นไหมและต้องแก้พัน

 

เทคนิคทั้งหมดนี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้านำไปใช้จะเห็นความแตกต่างของผลงานครอสติชที่ได้ว่า สวยงามมากกว่าเดิมอย่างมากทีเดียว

Posted by / November 24, 2017
Posted in
Blog