โปรแกรมสำหรับใช้ปัก Cross stitch

การปักครอสติชถือได้ว่าเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่สร้างสรรค์จากการปักผ้าด้วยด้ายที่มีสีแตกต่างกันออกไป จนมากลายเป็นรูปภาพที่มีความละเอียดอ่อนและสวยงาม เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไม่ใช่น้อย แต่ทว่าภาพครอสติชส่วนใหญ่แล้วจะมีรูปแบบภาพที่จำกัดตามแต่ผู้ออกแบบจะผลิตมาให้กับผู้ที่ต้องการปักเลือกซื้อไป แต่ด้วยปัจจุบันมีโปรแกรมที่สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกให้คุณออกแบบลวดลายที่ใช้ในการปักผ้าได้เองตามแบบที่ตัวเองต้องการ แถมบางครั้งคุณก็นำภาพถ่ายที่เป็นรูปตัวเองหรือครอบครัวไปใส่ในโปรแกรมเท่านี้คุณก็จะได้ภาพปักที่เป็นรูปตัวเองออกมาปักชนิดที่มีชิ้นเดียวในโลกได้อีกต่างหาก Mosaic Creator เป็นโปรแกรมที่ใช้ออกแบบและสร้างภาพลดสีซึ่งเราสามารถนำเอามาประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายลักษณะ อาทิเช่น การปักครอสติช  ไม่ยุ่งยากแถมผู้ใช้ยังสามารถที่จะออกแบบภาพต้นแบบได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการแทรกรูปภาพ ข้อความ โดยอิสระ

นอกจากนั้นแล้ว โปรแกรมยังช่วยสร้างรายงานสรุปการจัดวางที่เปิดได้จากโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้ผู้ใช้นำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการต่อได้หลากหลายรูปแบบขึ้น และผู้ใช้ยังกำหนดสี ราคาต่อสีที่ต้องการ เพื่อใช้ในการสรุปรวมต้นทุนของภาพที่คำนวณได้ทั้งหมด โดยที่คุณไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการทำแบบครอสติชอีก

คุณสมบัติหลักของโปรแกรม Mosaic Creator

 1. สามารถที่จะกำหนดชิ้นงานจากจำนวนชิ้น หรือคำนวณจากขนาดจริงก็ได้
 2. สามารถที่จะกำหนดแผ่นชีตเพื่อความสะดวกในการทำงาน
 3. กำหนดใส่รายละเอียด ให้กับวัตถุของแต่ละชนิด พร้อมทั้งใส่เอฟฟคเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปภาพได้
 4. บันทึกภาพต้นฉบับได้ทั้งเป็นแบบ JPEG หรือ Bitmap
 5. ย่อขยายภาพต้นแบบ เพื่อความสะดวกในการออกแบบ
 6. กำหนดรหัสสีรวมถึงราคาต่อหน่วยของแต่ละสีได้
 7. สามารถตั้งระดับในการคำนวณของแต่ละโทนสี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การคำนวณที่ตรงกับความต้องการ
 8. กำหนดสีเส้น แบ่งชีตพร้อมกับสีเส้นแบ่งชิ้นงานได้
 9. นำสำเนาภาพต้นแบบ และภาพลดสีไปลงที่คลิปบอร์ดได้
 10. สามารถเลือกที่จะปรับแต่ง หรือแสดงผลของ แบบอักษร ขนาดอักษร การแสดงสี และแสดงรหัส
 11. สามารถเลือกสีเข้าสู่ชิ้นงานได้โดยอิสระ
 12. สามารถเลือกช่วงชีตในการสั่งพิมพ์รายงานได้

คุณสมบัติที่เรานำมาเสนอนี้ เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการใช้งานโปรแกรมนี้เท่านั้น ในโปรแกรมยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกมากมาย และไม่เพียงแต่ออกแบบงานปักครอสติชเท่านั้น โปรแกรมยังสามารถนำไปใช้กับงานได้อีก เช่น งานปูกระเบื้องโมเสค งานแปรอักษร งานที่มีลักษณะของการใช้วัสดุหลายสีมาเรียงต่อกันเป็นรูปภาพ เช่น งานเรียงเม็ดกระดุม แต่รู้สึกว่าโปรแกรมนี้จะมีค่าใช้จ่ายแต่นับว่าคุ้มค่าไม่ใช่น้อยคะ

Posted by / August 1, 2017
Posted in
Blog