logo

Crosti.net เราเป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการปักครอสติชเพื่อให้ท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ได้เข้ามาศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำไปช่วยในการปักครอสติชของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น แล้วทางทีมงานยังได้แนะนำตัวโปรแกรมที่จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างลวดลายปักครอสติชได้ง่ายยิ่งขึ้น ลดเวลาในการออกแบบและสามารถเกะลายจากรูปภาพได้อีกด้วย